Bydd y sawl sy'n trefnu eich apwyntiad yn anfon dolen bersonol atoch naill ai drwy neges destun, e-bost neu lythyr. 

Fe fydd arnoch chi angen cyfrifiadur, llechen neu ffôn gyda gwe-gamera, seinydd a meicroffon.  Mae'r rhan fwyaf o ffonau, tabledi a gliniaduron modern bellach wedi'u cynnwys yn y rhain.  Fe fydd arnoch chi hefyd angen y fersiwn ddiweddaraf o naill ai Google Chrome, Microsoft Edge neu Apple Safari, sydd am ddim i'w lawrlwytho. 

Cliciwch ar y ddolen neu ei theipio i mewn i far cyfeiriad y porwr, yna dilynwch y cyfarwyddiadau.  Gwnewch yn siŵr eich bod yn dewis 'caniatáu' pan fydd y porwr yn gofyn am ganiatâd i ddefnyddio'ch camera a'ch meicroffon gan fod angen y rhain i wneud yr alwad.